Przejdź do głównej treści
https://www.youtube.com/watch?v=oriN6jipmoI

Bezpieczeństwo i ochrona

Nasze rozwiązania umożliwiają monitorowanie w czasie rzeczywistym i inteligentne podejmowanie decyzji, wspierając świat, w którym dobre samopoczucie i bezpieczeństwo są najważniejsze.

Wyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony dzięki sztucznej inteligencji

Dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym i inteligentnemu podejmowaniu decyzji, nasze rozwiązania tworzą wzmocnione środowisko, w którym dobro jednostek i społeczności jest najważniejsze. Wykorzystując sztuczną inteligencję, poprawiamy wykrywanie zagrożeń, usprawniamy reagowanie w sytuacjach awaryjnych i optymalizujemy alokację zasobów, co skutkuje szybszymi, wydajniejszymi i bardziej adaptacyjnymi środkami bezpieczeństwa.

bezpieczeństwo krawędź AI profesjonalne rozwiązanie NVIDIA Smartcow PNY

1. Bezpieczeństwo obiektu

Dzięki sztucznej inteligencji usprawniamy wykrywanie potencjalnych zagrożeń i optymalizujemy reagowanie w sytuacjach awaryjnych, ostatecznie zwiększając wydajność i zdolność adaptacji środków bezpieczeństwa.

2. Inteligentne obiekty

Nasze rozwiązanie dla inteligentnych obiektów wykorzystuje sztuczną inteligencję do usprawnienia logistyki wydarzeń, optymalizacji zarządzania tłumem i poprawy bezpieczeństwa. Oznacza to płynniejsze, bezpieczniejsze i bardziej angażujące wydarzenia.

bezpieczeństwo stadionu bezpieczeństwo krawędzi AI profesjonalne rozwiązanie NVIDIA Smartcow PNY
bezpieczeństwo szpitali krawędź bezpieczeństwa AI profesjonalne rozwiązanie NVIDIA Smartcow PNY

3. Bezpieczeństwo w szpitalu

Bezpieczeństwo w szpitalu dzięki sztucznej inteligencji obejmuje wykrywanie upadków, zgodność masek i szybką reakcję w nagłych wypadkach, zmniejszając liczbę błędów i poprawiając opiekę nad pacjentami w celu zapewnienia bezpieczniejszego środowiska opieki zdrowotnej.

4. Bezpieczeństwo pracowników

Bezpieczeństwo pracowników dzięki wizji komputerowej AI gwarantuje dobre samopoczucie pracowników i zapewnia wczesne ostrzeżenia o sytuacjach awaryjnych, takich jak pożary. Technologia ta zapewnia bezpieczne środowisko i reagowanie na krytyczne sytuacje.

bezpieczeństwo krawędź AI profesjonalne rozwiązanie NVIDIA Smartcow PNY

Wiedza specjalistyczna PNY: Wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu zwiększenia ochrony

"PNY Technologies jest pionierem w rewolucji Edge AI, służąc jako agregator dla wiodących dostawców sprzętu, niezależnych dostawców oprogramowania i integratorów. Jesteśmy zaangażowani w wykorzystanie mocy Edge AI w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony. Nasza podróż jest naznaczona nieograniczonymi innowacjami, napędzającymi nas w kierunku przyszłości, w której bezpieczeństwo i ochrona wyznaczają standardy".

Twoja droga do doskonałości AI zaczyna się tutaj

Aby uwolnić pełny potencjał Edge AI dla swojej organizacji, skontaktuj się z naszym wyjątkowym zespołem w PNY Technologies.
Twoja droga do doskonałości AI zaczyna się tutaj.